Archiv pro měsíc: Červenec 2014

Daňové odpočty za neúspěšné maturanty

Dítě neudělalo maturitu a bude ji dělat v září 2014. Má rodič nárok na daňový odpočet i za prázdniny?

Pokud dítě nesložilo zkoušku v řádném termínu a je mu umožněna opravná zkouška, je stále vyživovaným dítětem i po dobu posledních školních prázdnin za podmínky, že dítě nevykonává celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Při splnění těchto podmínek má rodič nárok na měsíční daňové zvýhodnění do srpna 2014. Připomínám že finanční úřad nebo mzdová účetní může požadovat doložení povolení opravné zkoušky.

Registrace a odvody za brigádníky zaměstnané na dohodu

Rádi bychom zaměstnali dva brigádníky na dohodu o provedení práce. Odměna bude do 5 000 Kč měsíčně a nebudou podepisovat prohlášení. Zdanění bude 15% srážkovou daní? Je potřeba se někde registrovat? Platí se nějaké pojištění?

Podle §6 odst. 4 zákona o dani z příjmů příjmy na základě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani do 10 000 Kč, pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani. Srážková daň činí 15%.

Zaměstnavatel je povinen se zaregistrovat k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného finančního úřadu k srážkové dani a to nejpozději do 8 dnů, kdy mu vznikla povinnost k této dani. Sraženou daň je plátce povinen odvést příslušnému finančnímu úřadu do konce následujícího kalendářního měsíce, kdy mu vznikla povinnost daň odvést.

Příjem z dohod o provedení práce, které v daném měsíci nepřekročí 10 000 Kč nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.