Ceník

Cenovou nabídku specifikujeme po seznámení se s průběhem a množstvím účetních operací každého individuálního klienta.
Cena za vedení účetnictví, příp. daňové evidence, je obvykle stanovena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňové přiznání jsou účtovány samostatně.
Cena za mzdové účetnictví je stanovena dle počtu zaměstnanců.
Stanovené ceny zahrnují úhradu veškeré provozní režie naší společnosti.
Naše služby vyúčtováváme daňovými doklady po odevzdání naší práce.


Vedení účetnictví

Menší účetní jednotka, neplátce DPH od 1.000,- Kč / měsíc
Menší účetní jednotka, plátce DPH (do 3.000 dokladů za rok) 3.000 – 7.000,- Kč / měsíc
Střední účetní jednotka, plátce DPH (5.000 dokladů za rok) 7.000 – 12.000,- Kč / měsíc
Větší účetní jednotka, plátce DPH (nad 5.000 dokladů za rok) Od 12.000,- Kč / měsíc
Uvedené nabídky zahrnují zpracování samotného účetnictví, podklady pro přiznání k dani z přidané hodnoty, předávání reportingu dle potřeb managementu.

Daňová evidence

Velmi malý rozsah, neplátce DPH, roční zpracování 4.000 – 7.000,- Kč / rok
Malý rozsah, Q plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 100 dokl/Q) 2.000 – 3.000,- / Q
Malý rozsah, Q plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 500 dokl/Q) 10.000 – 15.000,- / Q
Větší rozsah, M plátce DPH, měsíční zpracování (do 500 dokl/M) 12.000 – 17.000,- / M
Uvedené nabídky zahrnují zpracování daňové evidence, podklady pro přiznání k dani z přidané hodnoty, přehledy dlužníků/věřitelů, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob.

Mzdové účetnictví

1.vedení mzdové agendy
  1-5 zaměstnanců 350 Kč/měs
  6-9 zaměstnanců 300 Kč/měs
  10-25 zaměstnanců 270 Kč/měs
  26-50 zaměstnanců 220 Kč/měs
  51-100 zaměstnanců 190 Kč/měs
2.roční zúčtování daní zaměstnance 250 Kč/zam.
3. vystavení ELDP, mzdového listu 80 Kč/zam.
4. paušální agenda 1.000 Kč / měsíčně
5. personální poradenství 700,- Kč/hod.
6. mzdový audit cena dohodou dle počtu zaměstnanců a individuálních požadavků klienta

Účetní supervize

Tato specifická kategorie je stanovená dle individuálních potřeb klienta.
Orientačním měřítkem je hodinová sazba 1.000 Kč.

Daňová přiznání, účetní závěrky

K dani z příjmů fyzických osob – jednoduchá problematika 1.500 – 3.000 Kč
K dani z příjmů fyzických osob
– kombinace různých druhů příjmů, spolupracující osoba
2.000 – 3.500 Kč
K dani z příjmů právnických osob – pro stále klienty 5.000 – 7.500 Kč
K dani z příjmů právnických osob – předložené účetnictví 10.000 – 20.000 Kč
Uvedené ceny jsou pouze orientační,
vždy je nutná přesná specifikace daňových problematik a složitosti účetní agendy klienta.

Daňová přiznání – konzultace, odložení podání o 3 měsíce

Tato specifická kategorie je stanovená dle individuálních potřeb klienta.
Orientačním měřítkem odklad daňového přiznání 5 000 Kč

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Při uzavření smlouvy o vedení účetnictví je ceník pro klienta součástí smlouvy.