Daně

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Silniční daň
  • Roční zúčtování daní ze závislé činnosti
  • Roční zúčtování daně vybírané srážkovou daní
  • DPH
  • Ostatní daně

Přiznání jsou zpracována na základě účetnictví a daňové evidence vedeného naší firmou s plnými zárukami ,zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.
Součástí zpracování přiznání je jak zpracování přehledů pro sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění, tak i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.