Odkazy

Aktuální kurzy ČNB : http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp


Seznam zdravotních pojišťoven

Název Kód Odkaz
 Všeobecná zdravotní pojišťovna  111  www.vzp.cz
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky  201  www.vozp.cz
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  205  www.cpzp.cz
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  207  www.ozp.cz
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  209  www.zpskoda.cz
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky  211  www.zpmvcr.cz
 Revírní bratrská pokladna  213  www.rbp-zp.cz

Česká správa sociálního pojištění: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/


DPH

Ověření plátců DPH v ČR: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Ověření plátců v EU: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

Členské státy v EU: http://www.clenskestaty.eu/


Různé

Vstup do datových schránek: https://www.mojedatovaschranka.cz

Daňový portál pro elektronické podání: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Nahlížení do katastru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND


Informace pro podnikatele:

http://www.businessinfo.cz
http://business.center.cz
http://www.mesec.cz
http://www.finance.cz


Komory:

http://www.kacr.cz
http://www.kdpcr.cz
http://www.svaz-ucetnich.cz