Ostatní služby

 • Ostatní služby, předmětem této služby jsou tyto činnosti
 • Daňová poradenství
 • Zastupování před úřady
 • Účetní poradenství
 • Dohled nad klientem
 • Seznamování klienta se změnami v právních předpisech
 • Jednorázové zpracování daňové evidence (výkazu o majetku a závazcích, výkaz Příjmů a výdajů
 • Jednorázové zpracování závěrky v účetnictví ve zkráceném a plném rozsahu, (rozvrh,výkaz zisku a ztrát ,příloha)
 • Zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelského záměru
 • Zpracování podkladů pro potřeby leasingu
 • Kontrolní činnost , rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

.. a ostatní služby související s podnikatelskou činnosti

V případě zájmu klienta poskytujeme tyto služby

 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančním úřadě
 • zpracování měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • sledování termínů povinných školení