Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady OSVČ

Cestovní náhrady výpočet

Počítáme-li cestovní náhrady paušálem za kilometry, použijeme pro výpočet

  • základní náhradu za použití auta

  • + náhrady za pohonné hmoty

Pokud uplatňujeme paušál na dopravu, nemůžeme uplatnit zároveň i základní náhradu za použití auta. Auto nesmí být vloženo do majetku a to ani v minulosti a nesmí být nakoupeno formou leasingu.

Základní náhrada za použití vozidla – sazba

Základní náhrada je v roce 2014 u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč za 1 km jízdy.

Základní náhrada je v roce 2013 u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč za 1 km jízdy.

Náhrady za pohonné hmoty – průměrné ceny pohonných hmot

průměrné ceny PHM OSVČ Kč/litr
Od 1.1.2014

Od 1.1.2013 

benzin 95 oktanů 35,70

36,10

benzin 98 oktanů 37,90

38,60

nafta motorová 36,00

36,50

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%). Pokud tento dodatek není uveden v technickém průkazu není možné prokázat spotřebu a proto se uplatní pouze základní náhrada.

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkaze – bere se jejich aritmetický průměr. Na to, jak určit průměrnou spotřebu ovšem existují i jiné názory.

Výdaje na auto – evidence, silniční daň

Druhým způsobem je uplatnit výdaje na uato podle skutečnosti. Ve stejné kapitole také info o deníku jízd apod.