Registrace a odvody za brigádníky zaměstnané na dohodu

Rádi bychom zaměstnali dva brigádníky na dohodu o provedení práce. Odměna bude do 5 000 Kč měsíčně a nebudou podepisovat prohlášení. Zdanění bude 15% srážkovou daní? Je potřeba se někde registrovat? Platí se nějaké pojištění?

Podle §6 odst. 4 zákona o dani z příjmů příjmy na základě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani do 10 000 Kč, pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani. Srážková daň činí 15%.

Zaměstnavatel je povinen se zaregistrovat k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného finančního úřadu k srážkové dani a to nejpozději do 8 dnů, kdy mu vznikla povinnost k této dani. Sraženou daň je plátce povinen odvést příslušnému finančnímu úřadu do konce následujícího kalendářního měsíce, kdy mu vznikla povinnost daň odvést.

Příjem z dohod o provedení práce, které v daném měsíci nepřekročí 10 000 Kč nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.